Wielcy polscy ekonomiści

Fabularyzowany dokument prezentujący sylwetki i poglądy wybitnych plskich ekonomistów. Film powstał z inicjatywy Narodowego Banku Polskiego.