Warszawa. Miasto podzielone

W dokumencie Erica Bednarskiego zobaczymy pierwszy niepropagandowy, nakręcony przez Polaka, zapis filmowy z warszawskiego getta. Reżyser dotarł do materiałów archiwalnych nakręconych w 1941 roku. Tematem jest pamięć miasta. Bednarski zastanawi