Warchoły

Film o „Radomskim Czerwcu” przedstawi swoisty paradoks, jakim jest los rozgoryczonych, w większości ubogich, uczestników protestu przeciw komunistycznej władzy i funkcjonowanie dotąd nieukaranych, zadowolonych z siebie oprawców, którzy pacyfikowali społeczny bunt, a dziś stanowią część radomskiej elity.