Wanda Gościmińska. Włókniarka

Inscenizowany film dokumentalny Wojciecha Wiszniewskiego zrealizowany został na kanwie historii Wandy Gościmińskiej, łódzkiej włókniarki, słynnej przodowniczki pracy, socrealistycznego posągu lat 50. Demaskuje zakłamanie tamtych czas&oa