W tundrach Arktyki

Film ukazuje flora i faunę Arktyki. Jeden z pięciu filmów, będących plonem pierwszej dwuetapowej (1957, 1958) polarnej wyprawy Włodzimierza Puchalskiego, poświęconych faunie i florze podbiegunowej. Obrazy te w pełni podporządkowują się konstrukcji klasycznego filmu przyrodniczego, w którym obserwacja trudnodostępnych zjawisk przyrody jest podstawowym atutem atrakcyjności. Na tle pozornie martwego i pustego krajobrazu Spitsbergenu ukazane zostały żyjące tu zwierzęta i ptaki: foka, lis polarny, rybitwy polarne, wydrzyki i dzikie gęsi. Ich obyczaje i zachowanie.