W pogardzie i chwale – Wojciech Korfanty

Film ukazuje życie Wojciecha Korfantego, jego pisma i przemowy, walkę o polskość Śląska oraz współtworzenie niepodległego państwa polskiego.