W Krakowskim Ogrodzie Botanicznym

Film o najstarszym Ogrodzie Botanicznym w Krakowie, po którym przewodnikiem jest jego długoletni dyrektor, prof. Władysław Szafer. Opowiada on także o historii botaniki jako dziedziny naukowej w Polsce i wpływie jej na społeczeństwo. Relację tę uzupełnia prezentacja unikalnych okazów drzew, krzewów i kwiatów - gatunków krajowych i zamorskich.