W drodze do jedności i doskonałości

Społeczne nauczanie Zjednoczonego Kościoła Metodystycznego, w skład, którego wchodzi Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP, wyrażone zostało w historycznym dokumencie „Social Principles”. Swymi korzeniami sięga ono początków metodystycznej działalności. Ks. Jan Wesley, tworząc pierwsze stowarzyszenie metodystów, opracował dla nich „Zasady Ogólne”. Zawarł w nich podstawowe informacje o tym, jakimi powinni być członkowie stowarzyszeń określanych mianem metodystyczne. Najogólniej rzecz ujmując chodziło o to, aby skutecznie unikać zła, czynić dobro oraz korzystać z ustanowionych przez Boga środków łaski. Co jest złem, a co dobrem, w świetle zmieniających się zachowań społecznych oraz odkryć naukowych, w tym biblijnych, jest kwestią podlegającą nieustannej dyskusji i nowym artykulacjom.