W drodze do jedności i doskonałości

Odniesienie metodystów do najważniejszych współczesnych kwestii społecznych może rodzić wiele kontrowersji, które wszak nie przekreślają, ale uzasadniają potrzebę posiadania oficjalnego stanowiska całego Zjednoczonego Kościoła Me