W Chrystusie ożywione

Film przedstawia dziesięć męczenniczek, służebnic bożych, sióstr elżbietanek, które w czasie drugiej wojny światowej oddały życie za wiarę i w obronie czystości.