Uratowane serca

Opowieść o ludziach, którzy działają w organizacji HAART, wspierającej ofiary handlu ludźmi Kenii. Zapewniają pomoc medyczną i psychologiczną i niosą Ewangelię.