Ucieczka z raju

Nikola wyjechała z rodzicami do Norwegii ponad pięć lat temu i jak każde dziecko w nowym otoczeniu, miała problemy z przystosowaniem się. Dla władz Norweskich był to idealny argument do odebrania dziecka rodzicom... Film pokazuje planowanie ucieczki