Tyle radości

Opowieść o biskupie Czesławie Dominie, który został zapamiętany jako wielki inicjator charytatywny i społeczny oraz wspaniały człowiek