Tu jest Polska, cz. 3

Lata 1989-91 to okres kluczowych przemian społeczno-politycznych nad Wisłą. Kończy się epoka PRL, po raz pierwszy od dziesięcioleci odbywają się w pełni demokratyczne wybory. Jaką rolę w historii Polski odegrał w tym czasie Tadeusz Mazowiecki?