Trzeci maja, czyli dziś

Opowieść o odwadze, wizji i wyobraźni bohaterów Rzeczypospolitej Obojga Narodów, których praca zaowocowała czymś trwalszym niż chwilowy polityczny sukces – zaowocowały symbolem, który przetrwał wieki.