Trzech od Zebry

Historia czasopisma artystycznego, redagowanego w Krakowie w latach 1957-1958.