Trykot z orłem

Kulisy pierwszego oficjalnego meczu polskiej reprezentacji w piłce nożnej.