Towarzysz Wiesław: od agitatora do dyktatora

W filmie została przedstawiona sylwetka Władysława Gomułki, towarzysza „Wiesława” – pierwszego sekretarza KC PZPR w latach 1956-1970.