Toulouse-Lautrec, wolny duch Paryża

Portret Henriego de Toulouse-Lautreca, plakacisty, twórcy litografii i malarza postimpresjonisty, który nazywany był najwierniejszym kronikarzem Paryża. Tematem jego dzieł było głównie życie miejskiej bohemy XIX wieku - słynnego