To jest spotkanie pożegnalne

W 2002 roku Jan Paweł II odwiedził Polskę po raz ósmy. Była to jego ostatnia pielgrzymka do ojczyzny, w czasie której pożegnał się rodakami.