Teatr: reżyser i aktor

Film dokumentuje pracę reżysera Adama Hanuszkiewicza z młodą aktorką nad jej rolą w dramacie Juliusza Słowackiego „Sen srebrny Salomei”. Reżyser jest tu przewodnikiem aktora po zawiłościach tekstu. Na oczach widza, w wyniku porozumienia reżysera z aktorem co do możliwości interpretacyjnych i kierunku poszukiwań, dokonuje się kreacja postaci. Wszystko to, co składa się na indywidualność twórczą reżysera - doświadczenie, wiedza, talent - pozwala młodemu aktorowi w pełni zaufać i podporządkować się wizji reżysera.