Tę rodzinę trzeba wytępić

Biskup Juliusz Bursche położył wielkie zasługi dla rozwoju kościoła luterańskiego i jego polskości, dla ruchu ekumenicznego, był zdecydowanym przeciwnikiem narodowego socjalizmu. Za swoją postawę zapłacił najwyższą cenę, a martyrologię rodziny Burschów oddają słowa Heinricha Himmlera skreślone na aktach: „Tę rodzinę trzeba wytępić!”. Zapomniana niemal została jego męczeńska śmierć i pełna poświęcenia praca na rzecz odzyskania niepodległej Rzeczpospolitej i działalność dla niej w okresie międzywojennym. Dokument ma wydobyć z zapomnienia postać bohatera stanowiącego piękny wzorzec patriotyzmu dla dzisiejszych młodych pokoleń. Film pozwoli też dopisać ostatnią kartę biografii biskupa męczennika. Staraniem Polaka i Niemca udało się w Berlinie zlokalizować miejsce pochówku Juliusza Bursche i odtworzyć okoliczności jego śmierci. W 2018 roku na Cmentarzu Ewangelickim przy Młynarskiej w Warszawie odbył się symboliczny, uroczysty pogrzeb Burschego, a prezydent Andrzej Duda pośmiertnie odznaczył go Orderem Orła Białego.

Kraj pochodzenia, rok produkcji: Polska, 2019

Czas trwania: 51 min.

Reżyseria: Jerzy Turowicz