Taśmy wolności

Filmowa podróż przez 40 lat nieprzerwanej działalności pierwszego niezależnego producenta telewizyjnego w Polsce zaczyna się w 1981 roku. Miał to wtedy być zalążek niezależnej telewizji Solidarności w odpowiedzi na propagandę TVP. Nazwa Video Studio Gdańsk pojawiła się w latach 90. , gdy skupieni wokół tej inicjatywy ludzie mieli już w dorobku niezależne filmy realizowane w podziemiu („Ksiądz Jerzy”, „Danka”, „Porwani”, „Dzieci stanu wojennego”, etc.) i obszerną dokumentację filmową stanu wojennego, strajków 1988, okrągłego stołu, wizyt papieskich etc. Po rozpoczęciu transformacji ustrojowej w Polsce odwaga i inicjatywa twórców Video Studio Gdańsk pozwoliła zapoczątkować i stworzyć wzorzec współpracy niezależnego producenta z państwową telewizją (1990). Tak powstały m.in. cykl „Telewizja z podziemia” i film dokumentalny „Lider”. W tej współpracy niezależny producent wykorzystywał i wykorzystuje odmienna perspektywę, możliwość skuteczniejszego dotarcia do pewnych środowisk i większą skłonność do podjęcia producenckiego ryzyka. Z wypowiedzi wielu uczestników filmu twórców współpracujących z Video Studio Gdańsk wyłania się misja niezależnego producenta, która Video Studio Gdańsk rozumie jako penetrowanie rzeczywistości, zwracanie uwagi na deficyty wolności i mankamenty demokracji, ale także oddanie głosu rozmaitym poglądom, ludziom wykluczonym i wizjonerom. Całość opowieści uzupełnia bogaty materiał archiwalny z zasobów Video Studio Gdańsk, zgromadzonych w ciągu 40 lat działalności filmowej.