Tańcz

Pochody, przemarsze, manifestacje - te oficjalne i te nieoficjalne - ich uczestnicy jak w chocholim tańcu wykonują ruchy i gesty zgodnie z narzuconym rytmem.