Taksówkarz – cichy bohater grudnia

Opowieści świadków w filmie są oparte na archiwalnych materiałach fotograficznych i filmowych, scenach fabularyzowanych oraz dokumentach operacyjnych MSW z archiwum IPN, odtwarzających dramatyzm sytuacji oraz bohaterów pamiętnej nocy z