Takie małe miasteczko Batory

Film poprzez opowieści i historie osób, które tworzyły załogę polskiego transatlantyka „Stefan Batory”, odbudowuje obraz nieistniejącego już statku, zezłomowanego wiele lat temu w tureckiej stoczni. Pokazuje system, hierarchię, absurd, zniszczenie i współdziałanie, a przede wszystkim wielopoziomowość relacji ludzi, którzy jego historię tworzyli. Ci ludzie byli „ciałem” statku, jedną trzystuosobową „rodziną”, wizytówką ówczesnej Polski, polskiej żeglugi, polskiej kultury i obyczajowości. Razem mierzyli się z żywiołami, sztormami, trudem życia w Polsce czasów PRL-u i trudem zhierarchizowanego, usystematyzowanego życia na statku pasażerskim.

Razem doświadczali dóbr „innego, lepszego” świata za granicą, w Stanach, Australii, Kanadzie. Razem podziwiali piękny i kolorowy świat. Jednocześnie byli dla siebie przeciwnikami w rozgrywkach życia w grupie, układów z władzami statku i kraju. Niektórzy z nich byli agentami służb bezpieczeństwa. Nie mogli sobie nawzajem ufać, ale jednocześnie musieli na sobie polegać.

Kraj pochodzenia, rok produkcji: Polska, 2015

Czas trwania: 72 minuty

Reżyseria: Anna Dejczer