Tak

Latem 2005 r. autorzy filmu zaczęli zdjęcia do dokumentalnego filmu o księdzu Janie Twardowskim, duszpasterzu i poecie, który skończył wówczas 90 lat. Powstało kilka godzin materiału filmowego dokumentującego ostatnie, jak się okazało,