Tajemnice de Revolutionibus

Fabularyzowany dokument opowiada o losach Mikołaja Kopernika i jego przełomowym dziele, rewolucjonizującym światową naukę –„De Revolutionibus”.