Tajemnica śmierci wojewody

Film ma na celu wyjaśnienie tajemnicę śmierci Jerzego Albina de Tramecourt – ustalenie miejsca i czasu, bo powód: odmowę współpracy z okupantem, znany jest z przekazu współpracowników wojewody.