Tajemnica Benedykta XVI

Dokument Krzysztofa Tadeja to fascynująca opowieść byłego osobistego sekretarza papieża ks. abp Mieczysława Mokrzyckiego o Benedykcie XVI. Nieznane fakty z życia papieża i po raz pierwszy ujawniane informacje to niewątpliwe walory tego filmu.

Ks. abp Mieczysław Mokrzycki był przez ponad 2 lata osobistym sekretarzem Benedykta XVI, a wcześniej przed 9 lat osobistym sekretarzem Jana Pawła II. W filmie opowiada m. in. o nieznanych wydarzeniach pontyfikatu Benedykta XVI, o jego osobowości, o tym, jak wyglądał dzień papieża, jakie zainteresowania miał ojciec święty. Obecny metropolita lwowski wspomina również swoje prywatne rozmowy z Benedyktem XVI i opowiada o stosunku papieża do Polski.