Tadeusz Różewicz: twarze

Dyskursy dotyczą najbardziej dramatycznych, nurtujących poetę problemów: religii, wiary i odchodzenia od niej, pustki społeczeństwa po „śmierci Boga”, wojny i związanych z nią dylematów byłego partyzanta, który jako j