Tadeusz Gajcy

Tadeusz Gajcy – przedstawiciel pokolenia Kolumbów, żołnierz Armii Krajowej i powstaniec warszawski. Film jest obrazem życia poety – od dzieciństwa do pogrzebu po ekshumacji w 1945r. Literata wspominają: młodszy brat – Mieczysław, nauczyciel polonista, koledzy z Gimnazjum o. Marianów oraz naoczny świadek śmierci. Dokument zawiera wiele niepublikowanych zdjęć i dokumentów ze zbiorów prywatnych i państwowych oraz fragmenty najpiękniejszych wierszy.