T. S. Eliot – w poszukiwaniu szczęścia

Bohaterem filmu jest Thomas Stearns Eliot, amerykańsko-brytyjski poeta, przedstawiciel modernizmu, w 1948 roku otrzymał literacką Nagrodę Nobla. Jego niełatwe małżeństwo z pierwszą żoną Vivienne Haigh-Wood i udane drugie z Esme Valerie Fletcher miały olbrzymi wpływ na jego twórczość. Swoim osobistym trudnym doświadczeniom potrafił nadać uniwersalny wymiar, czerpiąc jednocześnie z awangardowych i tradycyjnych kierunków w sztuce europejskiej. Za jeden z najważniejszych poematów XX wieku uważana jest „Ziemia jałowa” jego autorstwa. Na podstawie wierszy Eliota powstał musical „Koty”, który odniósł olbrzymi sukces komercyjny w Londynie i na Broadwayu.