Sztuka przeciw przemocy

O latach 50. opowiada poprzez przywołaną w Muzeum Sztuki Nowoczesnej historyczną wystawę Arsenału, czyli Ogólnopolskiej Wystawy Młodej Plastyki „Przeciw wojnie – przeciw faszyzmowi” w ramach V Światowego Festiwalu Młodzieży i