Sześć tygodni

Gdy minie tytułowy czas, biologiczna matka traci wszelkie prawa do kontaktów z potomkiem oraz informacji o jego losie. Może jedynie napisać list, który dziecko będzie mogło przeczytać, gdy skończy 18 lat. Otwierająca film scena przecięc