Szczurołap

Tytułowy „szczurołap” na przykładzie jednej ze swoich akcji, przedstawia metody swojej pracy. Muszą one być starannie opracowane, ponieważ szczury to zwierzęta o wysokim stopniu inteligencji i „niełatwo z nimi wygrać”.

Film jest utworem wieloznacznym i przewrotnym: powstawał wkrótce po zakończeniu stanu wojennego w Polsce i był wówczas odczytywany jako złośliwa metafora niedawnego polowania komunistycznych służb bezpieczeństwa na przywódców opozycyjnego podziemia.

Głównym autorem ekspresyjnych zdjęć do tego filmu był Piotr Sobociński – jeden z polskich operatorów odnoszących sukcesy w Stanach Zjednoczonych, który na początku swej kariery często współpracował z Wytwórnią Filmów Oświatowych.