Świeża farba

Reportaż z Biennale Malarstwa Bielska Jesień jest relacją z wystawy ogólnopolskiego konkursu malarstwa współczesnego, przeznaczonego dla artystów polskich mieszkających w kraju i za granicą. Jego organizatorem jest Galeria Bielska BWA. Impreza odbywa się już od ponad 60 lat. Składające się z wybitnych artystów i uznanych historyków sztuki, jury wybrało na tegoroczną wystawę 115 obrazów 54 twórców. Wyboru dokonano spośród 1.959 obrazów nadesłanych przez 653 artystów. Bielska Jesień od początku ma formułę otwartą: nie narzuca tematu, problemu, techniki, formatu. Jedynym kryterium doboru prac jest ich poziom artystyczny – oryginalność w formie i treści.

Od 2013 roku w konkursie mogą uczestniczyć wszyscy artyści zajmujący się malarstwem, a nie tylko ci nieposiadający dyplomu uczelni. Ambicją twórców konkursu jest pokazanie najciekawszych tendencji i kondycji młodej polskiej sceny artystycznej. Poprzez wywiady z nagrodzonymi artystami i rozmowy z członkami jury postaramy się dowiedzieć jakie to tendencje i jaka jest kondycja współczesnego malarstwa, jakie problemy i tematy interesują współczesnych twórców, a także w jakiej formie najczęściej je wyrażają i z czego czerpią. Pokażemy najciekawsze prace, które znalazły się na wystawie.

Kraj pochodzenia, rok produkcji: Polska, 2019

Czas trwania: 15 minut