Święci z sąsiedztwa. Wojtyłowie w drodze na ołtarze

Opowieść o życiu Emilii i Karola Wojtyłów, ze szczególnym uwzględnieniem wszelkich dowodów na to, iż w stopniu heroicznym praktykowali cnoty chrześcijańskie. Obraz wzbogacony informacjami o przebiegu procesu beatyfikacyjnego, wyj