Świątynia

Film, choć osadzony w konkretnym miejscu i czasie, jest opowieścią uniwersalną. Jak podkreśla Ewa Świecińska, opowieść o Świątyni Opatrzności Bożej stawia przed widzem wiele pytań, wzrusza i zmusza do refleksji. – Za co jesteśmy wdzięczni Bogu?