Świat Włodzimierza Puchalskiego

Realizowałem pasję całego mego życia, żeby odtworzyć, przenieść to całe piękno przyrody na ekran – tymi słowami kończą autorzy swój film poświęcony Włodzimierzowi Puchalskiemu. We fragmenty życiorysu bohatera wplecione zostały obrazy przyrody utrwalone jego kamerą oraz kamerami autorów filmu. Nie zabrakło zwłaszcza miejsc, które szczególnie ukochał i fascynujących go egzotycznych pejzaży krainy wiecznego lodu. Z ostatniej antarktycznej wyprawy już nie powrócił - doszły nas tylko zdjęcia filmu, którego nie było mu dane ukończyć.