Świat Włodzimierza Puchalskiego

Film poświęcony Włodzimierzowi Puchalskiemu. We fragmenty życiorysu bohatera wplecione zostały obrazy przyrody utrwalone jego kamerą.