Świat według prof. Legutki

Film jest zapisem podróży z profesorem Ryszardem Legutko, jako przewodnikiem, po antycznej myśli europejskiej, I i II Rzeczypospolitej oraz po współczesnej Europie. Jest to rodzaj wędrówki po tradycji, ideach chrześcijańskiej Europy oraz współczesnej politycznej i społecznej rzeczywistości. Podróż nie tylko intelektualna, ale także peregrynacje do konkretnych miejsc bliskich profesorowi lub związanych z jego życiem i pracą.