Świat według Jana Pawła II

„Świat według Jana Pawła II” (2020) Dokument Piotra Kornobisa ukazuje znaczenie pontyfikatu Jana Pawła II dla kierunku przemian współczesnego świata. Film ilustrowany jest przykładami z Meksyku, Indii, Polski, Irlandii i Włoch. Op