Świat i Solidarność

Film z jednej strony przywrócił historyczne znaczenie powstania „Solidarności”, jako źródła upadku systemu komunistycznego w Europie i zarazem przekazał bezprecedensową skalę „Solidarności” i popularności Polski,