Świadkowie epoki. Ku zagładzie

Wstrząsające wspomnienia świadków niemieckiego bestialstwa w okresie II wojny światowej.