Świadectwo drogi – Stefan Kardynał Wyszyński

Biograficzna opowieść o kardynale Stefanie Wyszyńskim na podstawie opowieści jego przyjaciół i znajomych. W filmie wykorzystano archiwalne nagrania oraz fotografie.