Stanisław – król, filozof

W roku 1737 Stanisław Leszczyński, dwukrotny król Polski przybył do Luneville, aby objąć powierzone mu księstwo Lotaryngii. W ciągu najbliższych lat rozbudował niezwykle miasto Nancy, stolicę Lotaryngii, otoczył opieką artystów, wybudow