Srebrny jubileusz

Na mocy porozumienia pomiędzy Polską Radą Ekumeniczną i władzami TVP S.A., 1. lipca 1997 roku powołana została Redakcja Audycji Ekumenicznych, której celem jest – poprzez reportaże, filmy dokumentalne, transmisje i retransmisje nabożeństw i liturgii – prezentowanie życia Kościołów zrzeszonych w PRE, a także wyznawców judaizmu. Redakcja odpowiedzialna była i nadal jest za obsługę medialną ważnych uroczystości religijnych poszczególnych Kościołów mniejszościowych w Polsce. Jej zadaniem jest nie tylko informowanie o ich działalności, ale również prezentowanie dorobku kulturalnego i duchowego różnych wyznań chrześcijańskich i religii, ich wkładu w kulturę i historię, promując przy tym postawę otwartości i szacunku dla bliźnich i wskazując na bogactwo, jakie płynie z różnorodności. Film opowiada o historii, roli i znaczeniu Redakcji Audycji Ekumenicznych dla mniejszości wyznaniowych w Polsce. Wzruszająco i z humorem pokazane zostaną ciekawe i znaczące wydarzenia, którym towarzyszyły kamery redakcji.