Spragnieni księżyca

Prof. Jadwiga Makowiecka jest typową przedstawicielką polskiej inteligencji. Starannie i wszechstronnie wykształcona. Wychowana w duchu patriotyzmu i szlachetnych wartości całe swoje życie podporządkowała sprawom związanym z Polską. Podczas II wojny