Sposób na kryzys

Miejsce akcji: wieżowiec na Czerniakowie, w warszawskiej dzielnicy Mokotów. Czas akcji: współcześnie. Bohaterem tego zabawnego dokumentu jest pan Wojciech, dozorca z 26-letnim stażem. Jesienią 2008 r. wybuchł światowy kryzys gospodarczy