Spalone wsie

Pierwsze pacyfikacje polskich wsi były przeprowadzane przez Niemców już w trakcie kampanii wrześniowej. W późniejszym okresie pacyfikacje stały się narzędziem represji, stosowanym przez okupanta wobec mieszkańców wsi współ