Somaliland: eksperyment z demokracją

W 1991 r. Północna część Somalii ogłosiła się niepodległym państwem demokratycznym, od tego czasu Somaliland walczyło na swojej drodze do uzyskania międzynarodowego uznania, podczas gdy reszta Somalii stała się niesławna z powodu anarchii i przemocy. Ten film dokumentalny powstał po wyborach w 2012 roku i miał zwrócić uwagę na trudności związane z przeprowadzeniem wyborów w nierozwiniętym kraju o niestabilnej infrastrukturze. Dodatkowo pojawiły się zagrożenia z zewnątrz: terroryzm i piractwo oraz wewnętrzne: frakcjonizm i fałszowanie głosów. Bohater filmu to Ali - były bankier inwestycyjny z Toronto - który porzucił swoje dotychczasowe życie, by kierować komisją wyborczą i to dzięki niemu zobaczymy skalę wyzwania, przed jakim stoi rodząca się demokracja Somalilandu. Obraz jest przybliżonym spojrzeniem na to, jak demokracja funkcjonuje na trudnym i nieznanym gruncie. Dlatego tak wielu krajom nie udaje się stworzyć systemu opartego na powszechnej reprezentacji.